iVilnius.lt

Spalio 31 13°C

Herbas

Pagrindinis > Apie Vilnių > Vilnius
Herbas
Vilniaus miesto herbas – raudoname lauke vaizduojamas šv. Kristoforas, brendantis per vandenį, kuris abiem rankomis įsitvėręs į auksinę lazdą su dvigubu kryžiumi viršūnėje, ant kairiojo peties sėdi kūdikėlis Jėzus, kuris viena ranka laimina, o kitoje laiko valdžios obuolį. Toks herbas vaizdavo Kristoforą, kaip krikščionybės nešėją ir platintoją. Dvigubas kryžius rodė miesto teisių suteikėją.

Herbas miestui buvo suteiktas XIV amžiuje. Iki XVI amžiaus Vilniaus herbe buvo vaizduojamas senovės lietuvių pasakų galiūnas Alkis, kuris ant pečių neša savo žmoną Janterytę.

Šv. Kristoforas išliko Vilniaus miesto herbe iki pat XIX amžiaus pradžios. 1845 metais imperatoriaus Nikolajaus I įsakymu herbas su šv. Kristoforu buvo panaikintas ir pakeistas nauju herbu, kuriame buvo vaizduojamas šuoliuojantis sidabrinis raitelis su skydu. Herbe taip pat buvo įkomponuotas dvigalvis erelis. Minėtasis herbas išliko iki XX amžiaus.

1920 – 1940 m. buvo sugrąžintas senasis Vilniaus miesto herbas su šv. Kristoforu. Sovietmečiu Vilnius savo herbo su šv. Kristoforu negalėjo naudoti dėl religinio turinio ir pripažintas netinkamu, nors tautosakininkai ir menotyrininkai, teigė ir visaip bandė įrodyti, kad šv. Kristoforas yra išbrauktas iš oficialaus šventųjų sąrašo. Viešose, matomose vietose Vilniaus herbas sovietmečiu buvo nudaužytas.

1991 m. balandžio 17d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumas atkūrė Vilniaus herbą. Dabartinį didįjį Vilniaus herbą sukūrė dailininkas Arvydas Každailis.

ups