iVilnius.lt

Spalio 23 13°C

Politika

Pagrindinis > Apie Vilnių > Vilnius
1387 m. Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila Vilniaus miestui suteikė Magdeburgo teises. Nuo tada ir pradėjo veikti savivalda Vilniuje. 1432 m. Didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutis išplėtė miestiečių teises, kuriomis nusakė, kad vyriausiąjį miesto administratorių (vaitą) kunigaikštis paskiria iki gyvos galvos. Miestiečiai rinkdavo magistratą, kuris tvarkė organizacinius ir gynybinius miesto reikalus, sprendė civilines bylas. Tiek vaitas, tiek magistratas įsikurdavo miesto rotušėje. Pasak istorikų, pirmoji Vilniaus rotušė buvo pastatyta 1432 m. - toje pačioje vietoje, kur ir šiuo metu ji stovi.

Šiais laikais bendruomenės atstovaujamoji savivaldos institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba, atsakinga už savivaldos teises ir bendruomenės iškeltų uždavinių įgyvendinimą. Miesto gyventojai tarybą renka kas ketverius metus. Tarybą sudaro 51 tarybos narys.

Tarybos nariai turi išrinkti miesto merą per du mėnesius nuo pirmojo tarybos posėdžio.

Dabartinis Vilniaus meras: Remigijus Šimašius

ups