iVilnius.lt

Spalio 31 13°C

Švietimas

Pagrindinis > Apie Vilnių > Vilnius
Vilniuje švietimas pradėjo gyvuoti nuo 1387 metų, kuomet buvo įkurta pirmoji Vilniaus krašto mokykla. Šios mokyklos atsiradimą mieste įtakojo krikšto priėmimas Lietuvoje. Pradžioje mokykloje buvo mokoma lotynų, lenkų, lietuvių, matematikos, himno giedojimo ir įvairių bažnytinių disciplinų.

Tuo tarpu pirmasis universitetas Vilniuje buvo įsteigtas po 200 metų nuo pirmosios mokyklos atsiradimo - 1579 metais. Universitetą įsteigė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras, kuris pertvarkė jėzuitų kolegiją į universitetą. Vilniaus universitetas šiuo metu yra vienas seniausių Europoje ir didžiausias universitetas Lietuvoje. Per gan ilgą gyvavimo laikotarpį universitetas išugdė daug garsių Lietuvos ir Šiaurės Europos profesorių, rašytojų, architektų, kompozitorių, skulptorių, gydytojų ir kitų genialių žmonių. Šiuo metu Vilniuje yra įsikūrusių 13 universitetų, iš jų 7 valstybiniai ir 6 nevalstybiniai universitetai. O mokyklų mieste galima rasti apie 153 įstaigų, kuriuose mokosi apie 70 000 moksleivių.

Švietimo sistema. Švietimas Lietuvoje yra nemokamas ir privalomas nuo 7 iki 16 metų amžiaus – tai nusako nacionalinis švietimo įstatymas. Mokslo metai Lietuvoje prasideda rugsėjo mėnesį ir tęsiasi devynis mėnesius. Moksleiviai po dešimties ir dvylikos metų privalo laikyti egzaminus. Į universitetus studentai gali stoti baigę 12 klasių ir išlaikę pasirinktus egzaminus.

Gyventojų raštingumas. Pasaulio bankas pažymi, kad Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis yra labai aukštas. Jie teigia, kad Lietuvos gyventojų raštingumas siekia 100%, o aukštąjį išsilavinimą turi 30,4% gyventojų.

ups