Warning: Illegal string offset 'id' in /home/ivnius/domains/ivilnius.com/public_html/visit.php on line 143

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/ivnius/domains/ivilnius.com/public_html/visit.php on line 143
Signatarų namai - Pilies g. 26, Vilnius - Dvarai ir rūmai | iVilnius.lt - Vilniaus miesto gidas
iVilnius.lt

Liepos 07 13°C

Pagrindinis > Lankytinos vietos

Signatarų namai

Atgal į sąrašą
Įvertinimas: 0 iš 5
Telefono nr.: +370 5 231 4437
El. paštas: signataru.namai@lnm.lt
Internetinis puslapis:
Darbo valandos: II-VI: 10.00–17.00
Signatarų namai – istorinis bei architektūrinis paminklas, kuriame 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas.

Dabar Vilniuje, Pilies gatvėje esantis namas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas 1645 m., karališkoje privilegijoje Vilniaus burmistrui. Pastato istorija siekia daugiau nei 350 metų ir yra gana spalvinga. Jis 1748 m. ir 1749 m. atlaikė Vilnių nusiaubusius gaisrus, po jų buvo atstatytas ir priklausė bažnyčiai. Vėliau pastatas atiteko pasauliečiams.

XIX a. pabaigoje pastatas vėl buvo rekonstruotas, įgijo neorenesanso formas, kiemas tapo uždaras.

Šiame name 1918 m. vasario 16 d. į istorinį posėdį susirinkusi Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą.

Lenkijai užėmus Vilnių čia įsikūrė Lietuvos labdarybės draugija.

Pirmoji atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Vilniaus miesto Taryba 1992 m. priėmė nutarimą šiame pastate įkurti Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų namus. Nuo 2003 m. Signatarų namai – Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas. Signatarų namų ekspoziciją sudaro 13 kambarių ir Signatarų namų salė.

Pirmasis kambarys - Lietuvių tautinis judėjimas XIX a. pab.–XX a. pr.

Antrasis kambarys - Jono Basanavičiaus memorialinė ekspozicija.

Trečiasis kambarys - Lietuva žemėlapyje. Prabėgus metams po Didžiojo Vilniaus seimo (1905 m.) Buvo išleistas pirmas lietuviškas Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis.

Ketvirtasis kambarys – Lietuvos diplomatija Eksponuojamas pirmojo Lietuvos diplomato Jurgio Šaulio diplomatinis pasas, Petro Klimo frakas, Lietuvos pasiuntinybei Berne priklausę baldai, kuriuos išpirko ir Lietuvai dovanojo dr. Vaclovas Dargužas.

Penktasis kambarys – Mykolo Biržiškos memorialinė ekspozicija.

Septintasis kambarys – Lietuvių mokslo draugija. Jonas Basanavičius su bendraminčiais 1907 m. įkūrė Lietuvių mokslo draugiją, kuri kaupė ir turtino visuomenei ir tautai svarbų intelektinį potencialą. Eksponuojami Lietuvių mokslo draugijos leidiniai, nuotraukos, dokumentai, draugijos iškaba.

Aštuntasis kambarys – portretų galerija. Galerijoje eksponuojami Lietuvos Tarybos narių portretai, nutapyti dailininko Rimgaudo Žebenkos.

Dešimtasis kambarys – lietuvių veikla užsienyje. Eksponuojama dalis leidinių, taip pat Lietuvos siekius užsienyje garsinusių žmonių nuotraukos.

Vienuoliktas kambarys – Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti. Eksponuojamos nuotraukos, dokumentai, signatarų Kazimiero Bizausko ir Petro Vileišio asmeniniai daiktai.

Dvyliktas kambarys – Lietuvių konferencija 1917 m. rugsėjo 18 – 22 dienomis.

Tryliktas kambarys – Lietuvos Nepriklausomybės akto pasirašymo kambarys.

Signatarų namų salė – eksponuojamas P. Kalpoko paveikslas „Signatarai“.

Signatarų namų ekspozicija yra unikali, nes nuolat papildoma muziejaus įsigytomis, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų artimųjų dovanotomis ar paskolintomis relikvijomis.

Susijusios vietos

ups